Service & rådgivning för rätt maskin

Trygg investering

Att köpa en ny maskin kan bli en kostsam historia om inte rätt val görs från början. Vi har stor kunskap och lång erfarenhet av maskiner till industrin, vilket är något som våra kunder uppskattar då de kan känna tillit till att det blir en bra affär. Av oss får du rådgivning hela vägen från val av rätt maskin till när den står på plats och är i bruk. För det ska vara tryggt, enkelt och lönsamt när det kommer till inköp av ny eller begagnad maskin så att din produktion kan fortgå.

Service & underhåll

En maskin behöver ses över regelbundet för att kunna ha en lång livslängd och inte orsaka onödiga driftsstopp. Vi erbjuder service och underhåll av dina maskiner samt finns på plats för andra frågeställningar. Våra tekniker är kunniga inom flera områden, vi har också en god relation med våra leverantörer som gör att vi snabbt kan åtgärda de problem som kan uppstå.

Kontakta oss för rådgivning

Service rådgivning maskiner trädindustrin Varberg Dewi