Incomac

Incomac Trätorkning

Vår historia är vår skatt, vårt innovationsorienterade tänkesätt är vår framtid.

Vi hjälper dig att välja det bästa torksystemet för dina behov, med Incomac nyckelfärdiga trätorksystem.

För att bibehålla vår djupa erfarenhet och expertis inom torksystemets utveckling krävs det att vi håller jämna steg med teknologin. Vår tro på framtiden och dess utveckling driver oss att konstant vara redo för att genomföra betydande förändringar i våra processer och projekt.

Incomac investerar i forskning och utveckling för att ge de bästa lösningarna på marknaden. Förutom torksystem designar och levererar Incomac även:

  • Pannsystemet
  • VVS-systemet
  • Den termiska tekniken
En maskin från Incomac som utför Konventionell trätorkning

Konventionell trätorkning

Konventionella torksystem fungerar baserat på principen om luftväxling. De kan matas av termisk vätska eller termisk källa.

En maskin från Incomac som utför Kondensations Torkning

Kondensations torkning

Kondensations torkugnar arbetar baserat på principen om intern luftcirkulation och avfuktning.

Denna process sker tack vare kylkretsen inuti maskinen som minskar den nödvändiga termiska förbrukningen med en tredjedel, i kombination med värmepumpen.

Dessa drivs mestadels av el, men värmebatterier med termisk vätska kan också användas som stödkraft.

En maskin från Incomac som utför Högtemperatur torkning

Högtemperatur torkning

Trätorkning och värmebehandlingssystem som arbetar vid arbetstemperaturer över 90°C. Högtemperatursystem inkluderar ångkammare (vap), torkning och värmebehandlingssystem (iht). 

Dessa används för accelererad trätorkning och strukturell och kromatisk modifiering av trä som underlättar stabiliseringen och varaktigheten av träet.

Ta steget mot ökad produktivitet och effektivitet. Kontakta oss för mer information kring våra produkter